HĐND huyện Ninh Sơn khóa X, tổ chức kỳ họp thứ 2

Ngày 20-8, HĐND huyện Ninh Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của huyện duy trì hoạt động và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất các ngành đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách đạt trên 212 tỷ đồng, đạt 70% dự toán năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ; tạo việc làm mới cho 895 lao động, đạt 44,75% kế hoạch giao; tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH đạt 96,29% kế hoạch năm; công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu; an ninh trật tự được giữ vững.

Kỳ họp lần thứ hai, HĐND huyện Ninh Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 6%/năm; công nghiệp-xây dựng trên 20%; thương mại- dịch vụ 11/%; thu ngân sách đạt 73 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động để hoàn thành chỉ tiêu được giao...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua một số nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021...