Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 1 năm triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 20-8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết một năm triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT).

Thực hiện đổi mới Chương trình, SGK GDPT trong bối cảnh đại dịch COVID-19, toàn ngành Giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép trong năm học 2020-2021: Vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; vừa triển khai Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học đối với lớp 1. Qua 1 năm, Chương trình GDPT đã đáp ứng được mục tiêu đổi mới, đó là chuyển từ Chương trình định hướng nội dung sang Chương trình định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Việc tổ chức, biên soạn, thẩm định SGK, chủ trương xã hội hóa biên soạn SGK đã bước đầu có kết quả tích cực. Đã có 5 nhà xuất bản với đội ngũ các nhà khoa học, giáo viên, cán bộ quản lý tham gia biên soạn và trình thẩm định 5 bộ SGK lớp 1; 3 bộ SGK lớp 2; 3 bộ SGK lớp 6 đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 bảo đảm chất lượng… Hầu hết các địa phương đã xây dựng đề án cụ thể về chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện. Các nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học đối với lớp 1…

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 1 năm triển khai đổi mới chương trình, SGK GDPT tại điểm cầu tỉnh ta.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình, SGK GDPT thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát, đánh giá để tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội, trong đó tập trung chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và những điều kiện đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018; quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung vào GDPT; đẩy mạnh công tác truyền thông giúp xã hội, nhân dân hiểu và đồng thuận, đồng hành với Ngành trong quá trình triển khai chương trình, SGK mới. Chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả; hoàn thành việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, ban hành chuẩn chương trình đào tạo giáo viên các trình độ; thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường sư phạm…Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, trên cơ sở đó điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, bảo đảm đủ điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018; lập kế hoạch chi tiết cụ thể, tổ chức thực hiện tăng cường cơ sở vật chất, trường, lớp học đáp ứng điều kiện tối thiểu để thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.