Tin vắn

Ngày 19-8-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày tựu trường các cấp học là ngày 1-9; ngày bắt đầu năm học mới ngày 6-9. Ngày khai giảng năm học vẫn như hằng năm là ngày 5-9-2021. Trong năm học 2021-2022, học sinh có tối đa 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Thời gian hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập trước ngày 25-5-2022 và thời gian kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2022. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trước ngày 31-7-2022. Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.