Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tính đến ngày 16-8, tỉnh ta đã tiếp nhận 55.130 liều vắc xin COVID-19 theo phân bổ của Bộ Y tế, trong đó 35.300 liều của hãng AstraZeneca, 6.390 liều của hãng Pfizer và 13.440 liều của Moderna. Đến nay, đã tiêm 59.834 liều, đạt 108% kế hoạch; trong đó, mũi 1 là 47.019 liều; mũi 2 là 12.052 liều. Theo kế hoạch, tỷ lệ tiêm chủng tại tỉnh đạt cao; cụ thể, trong đợt 1 và đợt 2 đã tiêm vượt 16,6% kế hoạch. Riêng trong đợt 3 (từ ngày 27-7 đến nay) đạt 33.282 mũi tiêm. Số vắc xin tiếp nhận đã được tiêm hết. Tỉnh ta được xếp vào nhóm tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cao của cả nước.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người thuộc diện ưu tiên.

Đạt được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phối hợp của các cấp, các ngành chức năng, đặc biệt là ngành Y tế trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động... Để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với tình hình thực tế, Sở Y tế đã xây dựng và tham mưu cho tỉnh kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt, đúng tiến độ, theo số lượng vắc xin được phân bổ. Chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêm chủng trong trường hợp xảy ra dịch trong vùng, địa bàn tiêm; đề xuất phương án mua vắc xin khi cần thiết. Tham mưu cho tỉnh đăng ký với Bộ Y tế phân bổ số lượng vắc xin theo từng tháng, để đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi và kịp tiến độ. Đồng thời tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Pasteur Nha Trang tiếp nhận, phân bổ, điều phối, bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng đáp ứng kế hoạch chiến dịch tiêm tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Thiết lập các điểm tiêm, số bàn tiêm chủng phù hợp; chỉ đạo các điểm tiêm chuẩn bị phương án sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin...

Đồng chí Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Để phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng, vừa qua UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu trong giai đoạn 2021-2022, có 92% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tổng số liều vắc xin tỉnh kiến nghị Bộ Y tế phân bổ đến hết tháng 12-2021 là 739.090 liều; đến nay, tỉnh đã được Bộ Y tế phê duyệt phân bổ 74.700 liều. Việc tổ chức tiêm chủng cho các nhóm đối tượng thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Trong đó ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người có bệnh lý nền, người trên 65 tuổi, nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế phù hợp với số lượng vắc xin được Bộ Y tế cấp cho tỉnh.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, tỉnh chỉ đạo cho ngành Y tế vận dụng tối đa nguồn lực, điều kiện để tổ chức tiêm chủng theo chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động. Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế có thể huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của Nhà nước và tư nhân tham gia tổ chức buổi tiêm. Ngoài ra, không giới hạn số lượng người tiêm trong một buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm các quy định an toàn tiêm chủng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Đồng thời nhanh chóng triển khai, hướng dẫn cài đặt “Sổ sức khỏe điện tử” để cập nhật số liệu tình trạng sức khỏe và theo dõi mũi tiêm trong cộng đồng, phấn đấu đến hết năm 2021, đạt 100% hộ gia đình, cá nhân có “Sổ sức khỏe điện tử”.