Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Tính đến nay, huyện Ninh Hải có 836 tàu thuyền các loại, với tổng cộng suất 136.882 CV, bình quân 163,73 CV/chiếc. Trong tháng 7, ngư dân đã khai thác hải sản đạt 3.735 tấn. Riêng nuôi trồng thủy sản, sản lượng tôm giống đạt 1.975 triệu post, tổng sản lượng đến nay đạt 16.775 triệu post, đạt 93,19% kế hoạch. Tôm thương phẩm diện tích thả nuôi 193,3 ha. Trong đó, tôm thẻ chân trắng 187,2 ha; tôm sú 6,1 ha. Các loại nuôi trồng thủy sản khác: Ốc hương thương phẩm 36,2 ha, sản lượng thu hoạch 256,2 tấn; cá biển nuôi trong ao 48,3 ha, sản lượng 130,2 tấn; cua, ghẹ 34,4 ha, sản lượng thu hoạch 30,4 tấn; rong sụn 2,5 ha; rong nho 5 ha; nuôi hàu ở Đầm Nại có 406 bè, sản lượng 44 tấn. Đến nay, toàn huyện có tổng diện tích muối trong diêm dân khoảng 652 ha, trong đó diện tích muối trải bạt 60 ha; sản lượng thu hoạch trong tháng 25.800 tấn, nâng tổng sản lượng từ đầu năm đến nay 140.750 tấn, đạt 85,30% kế hoạch.

Ngư dân Khánh Hải (Ninh Hải) đầu tư thuyền công suất lớn khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tính đến ngày 13-8, toàn tỉnh đã giải quyết cho số lao động thuộc Đối tượng 1, gồm 18.674 người, với số tiền gần 5,8 tỷ đồng. Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất cho 1 đơn vị, với 4 lao động, với tổng số tiền được giảm của 6 tháng (từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2022) trên 19,3 triệu đồng. Đối với nhóm Đối tượng từ 3 đến 10, UBND tỉnh quyết định phê duyệt 333 hồ sơ, với số tiền gần 1,1 tỷ đồng; Đối tượng 11, gồm 5 doanh nghiệp, sử dụng 159 lao động, có nhu cầu và liên hệ hỗ trợ vay vốn, chi nhánh NHCSXH tỉnh đang hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục, hồ sơ theo quy định. Riêng đối tượng 12, trong giai đoạn 1, UBND các huyện, thành phố đã hoàn tất hồ sơ và chi hỗ trợ cho 2.242 lao động tự do, với số tiền trên 3,3 tỷ đồng; giai đoạn 2, đã duyệt và chi hỗ trợ cho 9.459 lao động tự do, với số tiền trên 14,1 tỷ đồng.

* Từ đầu năm đến nay, huyện Ninh Phước đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 33 công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật 8 công trình, quyết toán 3 công trình; giải ngân vốn đầu tư công được 35,88 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch phân bổ vốn. Trong đó, vốn ngân sách địa phương trên 15 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch; vốn từ Ấn Độ tài trợ 6,826 tỷ đồng, đạt 99%; vốn thu tiền sử dụng đất gần 0,15 tỷ đồng, đạt 80%; vốn kết dư ngân sách huyện gần 1,25 tỷ đồng, đạt 27%; vốn tạm ứng năm trước chuyển sang trên 11,1 tỷ đồng, đạt 70%...Toàn huyện thu ngân sách đạt 64,753 tỷ đồng, bằng 70% dự toán HĐND huyện giao và 72% chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn huyện huy động vốn đạt 426,4 tỷ đồng, doanh số cho vay 397,7 tỷ đồng, dư nợ 1.236 tỷ đồng, đạt 86,5% kế hoạch năm; trong đó nợ quá hạn trên 8 tỷ đồng, chiếm 0,65% dư nợ.