Thuận Nam: Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Để thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế, thời gian qua, huyện Thuận Nam tập trung giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính công hiện đại phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Xác định công tác CCHC là khâu đột phá quan trọng có ý nghĩa đến sự phát triển KT-XH của địa phương, thời gian qua, huyện Thuận Nam từng bước đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương. Huyện tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chấn chỉnh những sai sót, mâu thuẫn giữa các văn bản hành chính. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị, nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị; chú trong nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) làm thước đo hiệu quả công tác CCHC trong cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tạo niềm tin đối với người dân, tổ chức, DN khi thực hiện TTHC tại địa phương.

Người dân đến làm các giấy tờ, thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” xã Phước Nam.

Cùng với đó, để đáp ứng việc hiện đại hóa nền hành chính, ngoài chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các phòng, ban; triển khai niêm yết đầy đủ, công khai các loại giấy tờ, THHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, DN dễ dàng trong việc tra cứu, theo dõi và thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; chỉ đạo các xã đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia để giải quyết TTHC, giúp rút ngắn được thời gian giải quyết THHC, chi phí đi lại, tạo được sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN khi đến giao dịch thực hiện TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối dữ liệu, kết nối liên thông trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị và UBND các xã có mạng nội bộ, kết nối internet; cài đặt phần mềm Văn phòng điện tử (TD.Office) đến 100% cơ quan trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, giúp thực hiện trao đổi hai chiều, góp phần tiết kiệm giấy tờ, xử lý văn bản, công việc được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác CCHC, nên việc nhận, giải quyết và trả kết quả đúng quy trình TTHC tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin đối với người dân, tổ chức, DN khi thực hiện TTHC tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, tại bộ phận “một cửa liên thông” cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 5.773 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hẹn và đúng hẹn là 5.685 hồ sơ, đạt 98,48%, đang giải quyết 88 hồ sơ, đạt 1,52%; cấp xã đã nhận giải quyết 19.947 hồ sơ, đã giải quyết đúng hẹn 19.947 hồ sơ, đạt 100%. Thông qua kết quả giải quyết THHC đã góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, người dân thật sự hài lòng khi đến thực hiện THHC tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước, thúc đẩy sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Đồng chí Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Xác định CCHC là khâu then chốt để phục vụ người dân, tổ chức, DN trên địa bàn, nhằm tạo bước chuyển biến trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, trong thời gian tới, huyện Thuận Nam tiếp tục đề ra chương trình, kế hoạch CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tập trung rà soát và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, giải quyết vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, DN tiếp cận nền hành chính công hiện đại; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, tổ chức cung cấp ứng dịch vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực nhiệm vụ công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung trang bị phòng họp trực tuyến cho các xã trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi đến giải quyết TTHC. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ... Qua đó, tạo niềm tin đối với người dân, tổ chức, DN khi đến giao dịch, thực hiện TTHC tại địa phương.