Các chính sách bảo hiểm góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, nhưng với tinh thần chủ động, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam; phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cụ thể, ngành đã tập trung tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo, đài địa phương các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tự nguyện; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Phân công cán bộ, viên chức bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng để đôn đốc thu, lập danh sách và chuyển kinh phí tham gia BHYT cho các đối tượng kịp thời... Tính đến 30-6, toàn tỉnh có 563.167 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tham gia BHXH bắt buộc đạt 96,8% kế hoạch; tham gia BHTN đạt 96,5%; tham gia BHYT đạt 100,1% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 94,4% dân số. Số thu BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng được 556,12 tỷ đồng, nợ đến kỳ báo cáo 43,3 tỷ đồng, giảm 8,7 tỷ đồng so với tháng 5-2021. Số nợ đến 30-6 giảm còn 3,65% thấp hơn số chỉ tiêu giao (3,94%), thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,33%. Thực hiện chi trả BHXH, BHTN, BHYT, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, được đảm bảo kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh phối hợp cùng ngành Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đơn vị còn chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng); hướng dẫn việc chuyển tuyến, hẹn tái khám phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo thuận lợi cho người bệnh BHYT và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh; tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đảm bảo chi trả kịp thời chế độ BHTN cho người tham gia... Đặc biệt, từ ngày 1-6-2021, BHXH Việt Nam phối hợp với ngành Y tế chính thức triển khai việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho người tham gia trong khám, chữa bệnh và giúp hạn chế các giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH trong các thủ tục liên quan tới thẻ BHYT giấy hoặc thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT... giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, phù hợp, an toàn, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia chính sách bảo hiểm, qua đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị tích cực phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động phải nghỉ việc, nên nợ BHXH, BHYT, BHTN khối doanh nghiệp cao, các hoạt động tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hạn chế tổ chức tập trung đông người để phòng, chống COVID-19... dẫn đến số người tham gia, số thu BHXH, BHTN giảm.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trong những tháng cuối năm, ngành tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, các cơ quan truyền thông, các cơ quan báo chí trong việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện. Cùng với đó, BHXH tỉnh và các huyện tập trung mọi nguồn lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung khai thác số lao động tại các doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ; số người tham gia BHXH phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, đảm bảo kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động và người tham gia BHYT. Tiếp tục thực hiện quy trình thu nợ, chuyển hồ sơ đơn vị nợ đề nghị thanh tra đột xuất; quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; quy trình kiểm tra hồ sơ đóng BHXH; xác định tình trạng hoạt động của một số doanh nghiệp. Phối hợp các đơn vị thẩm định số liệu thu quý II-2021 và tổ chức đôn đốc thu, giảm nợ đạt chỉ tiêu quý III-2021. Phối hợp UBND phường, xã phát triển người tham BHXH tự nguyện và thành lập Ban Chỉ đạo phát triển thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.