Phiên họp thứ 3, Thường trực HĐND tỉnh khóa XI:

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 3-8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh tháng 7, triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 8 và rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Đức, UVTV, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HDNĐ tỉnh; Lâm Đông, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã báo cáo những kết quả nổi bật trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong tháng 7, dự kiến chương trình công tác trọng tâm tháng 8; kết quả rà soát các nội dung công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI; tiến độ báo cáo các tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả chương trình giám sát năm 2020 của HĐND, dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. Tiếp đó, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các báo cáo, dự thảo tờ trình các nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thẩm tra các tờ trình và đại diện các sở, ngành báo cáo giải trình, làm rõ thêm các nội dung dự thảo tờ trình có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các tờ trình theo yêu cầu của HĐND tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp các Ban HĐND tỉnh rà soát lại các báo cáo, tờ trình nghị quyết đang được hoàn thiện, bổ sung để trình tại kỳ họp; các Ban HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. Đồng chí cũng giao Văn phòng phối hợp chặt chẽ các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đảm bảo công tác tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả cao. Về chương trình công tác trọng tâm tháng 8, đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, đề nghị các Ban HĐND tỉnh tăng cường đôn đốc, phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp đã được Thường trực HĐND tỉnh tham gia ký kết; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; quan tâm chỉ đạo giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, những nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân; đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ 2; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực phụ trách, đồng thời phối hợp thẩm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Đối với chương trình giám sát năm 2021, đồng chí đề nghị rà soát, bổ sung, lựa chọn các chuyên đề giám sát thiết thực, liên quan đến đời sống người dân, những vấn đề nổi cộm về kinh tế-xã hội, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giám sát nói riêng, chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nói chung trong nhiệm kỳ này.