Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh hỗ trợ 150 thùng khẩu trang y tế cho các địa phương

Ngày 3-8, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã trao 70 thùng khẩu trang y tế /175.000 cái cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Phan Rang- Tháp Chàm và huyện Ninh Hải để góp phần giúp cho các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra Tp.Phan Rang- Tháp Chàm và huyện Ninh Hải, trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh sẽ tiếp tục trao thêm 80 thùng khẩu trang y tế/200.000 cái hỗ trợ cho các địa phương còn lại. Toàn bộ số khẩu trang trên do đơn vị vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã trao khẩu trang y tế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Phan Rang- Tháp Chàm.