Vì sao chậm triển khai Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản tại xã Nhị Hà?

Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò tại xã Nhị Hà (Thuận Nam) của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Thuận Nam được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2016, quy mô diện tích khoảng 300 ha, tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản nhập ngoại theo quy trình chất lượng cao, kết hợp xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến thịt tại chỗ nhằm cung cấp thực phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành đưa vào hoạt động trong tháng 12-2018, nhưng đến nay chưa khởi công xây dựng.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án hiện nay vẫn gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là giá đền bù cao, không có đường giao thông vào dự án, khâu phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam để thực hiện thủ tục đất đai còn chậm dẫn đến tiến độ kéo dài. Trước tình trạng đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tiến hành tổ chức thanh tra và có Kết luận số 4042/KL-SKHĐT ngày 26-11-2018 đối với dự án. Tại kết luận thanh tra, Sở KH&ĐT xác định việc tiến độ triển khai thực hiện dự án chậm ngoài trách nhiệm chính của chủ đầu tư còn có nguyên nhân khách quan như giải trình của chủ đầu tư là do việc rà soát nguồn gốc đất của các hộ dân mất nhiều thời gian, trong đó có 69 hộ đang sử dụng diện tích đất 224,3 ha thuộc dự án không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa đủ cơ sở thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở cam kết của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Thuận Nam về tiến độ triển khai dự án tại Văn bản số 16 ngày 2-11-2018, Sở KH&ĐT đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho Công ty tiếp tục đầu tư dự án và được UBND tỉnh đồng ý giãn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 3-2020 theo nội dung Văn bản số 396/UBND-KTTH ngày 30-1-2019. Trường hợp vi phạm tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động theo cam kết nêu trên thì Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án.

Sau hơn 2 năm thực hiện nội dung Văn bản số 396/UBND-KTTH của UBND tỉnh, ngày 27-4-2021, Sở KH& ĐT phối hợp kiểm tra tiến độ dự án, thì đến nay chủ đầu tư đã ký quỹ với số tiền 2,7 tỷ đồng. UBND tỉnh đã phê duyệt đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 27-3-2019; UBND huyện Thuận Nam đã có Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25-01-2019 phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng dự án. Dự án vẫn chưa hoàn tất thủ tục đất đai và chưa triển khai xây dựng. Sở KH&ĐT nhận thấy các khó khăn, vướng mắc của dự án theo trình bày nhà đầu tư tại cuộc kiểm tra vừa qua không có sự thay đổi so với thời điểm Kết luận thanh tra số 4042/KL-SKHĐT ngày 26-11-2018. Nhà đầu tư đã vi phạm tiến độ theo cam kết, đủ điều kiện chấm dứt hoạt động dự án. Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân chủ quan từ nhà đầu tư chưa quyết tâm cao, còn có nguyên nhân khách quan trong khâu bồi thường, GPMB, khâu phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam để thực hiện thủ tục đất đai còn chậm, dẫn đến tiến độ kéo dài.

Từ những vấn đề nêu trên, Sở KH&ĐT đề nghị UBND huyện Thuận Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam rà soát, có báo cáo cụ thể về khó khăn, vướng mắc tại dự án; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, kiến nghị hướng đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Trên cơ sở đó, Sở KH&ĐT chủ trì cùng các sở, ngành và địa phương liên quan làm rõ làm trách nhiệm của nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức trong việc chậm tiến độ thực hiện dự án để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định của Luật Đầu tư.