Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nhiệp

Ngày 28-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong đợt này, có 8 doanh nghiệp hỗ trợ cho tỉnh kinh phí, sinh phẩm và trang phục bảo hộ phòng chống dịch, gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ 2 tỷ đồng mua thiết bị y tế phòng chống dịch; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành ủng hộ 20.000 bộ KIT xét nghiệm COVID-19, 5.000 trang phục bảo hộ phòng chống dịch và 150 triệu đồng tiền mặt; Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopak ủng hộ 3.700 bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch; Công ty Cổ phần Điện gió Hanbaram thuộc Tập đoàn BBGROUP ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận ủng hộ 3.700 bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch; Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo ủng hộ 2.000 bộ KIT xét nghiệm COVID-19; Hội Hoa lan Ninh Thuận ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TSG Việt Nam ủng hộ 1.000 bộ KIT xét ngiệm COVID-19 và 2.000 bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên còn diễn biến rất phức tạp. Trong điều kiện nguồn ngân sách khó khăn, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp không chỉ góp phần giúp tỉnh có thêm nguồn lực, mà còn là nguồn động viên tinh thần; mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng chống dịch.

Một số hình ảnh Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị:

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành.
 
 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ của Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopak.
 
 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ của Công ty Cổ phần Điện gió Hanbaram thuộc Tập đoàn BBGROUP.
 
 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ của Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận.
 
 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ của Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo.
 
 
 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ của Công ty TSG Việt Nam.