Đẩy nhanh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN

Ngày 7/5, các nhà lãnh đạo ASEAN đã họp phiên toàn thể nhằm kiểm điểm việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và triển khai sáng kiến Kết nối ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu được đánh giá cao trong phiên họp toàn thể.

Phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo ASEAN

Nỗ lực thu hẹp khoảng cách

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong năm 2010, các nước đã đẩy mạnh triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN với những biện pháp cụ thể và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Tuy nhiên, thời gian đến 2015 không còn nhiều đòi hỏi các nước ASEAN cần quyết tâm đẩy nhanh hơn nữa tiến trình này.

Theo Thủ tướng, cần xác định các ưu tiên chủ chốt và mục tiêu cụ thể cho từng năm, chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm triển khai trong mỗi lĩnh vực; đồng thời tăng cường công tác điều phối giữa các cơ quan trong từng trụ cột và giữa ba trụ cột của cộng đồng.

Đồng thời, cần thăm dò nhiều phương cách khác nhau trong thu hút tài trợ, bởi việc huy động nguồn lực có ý nghĩa then chốt đối với thành công của việc triển khai các Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch công tác.

Bên cạnh đó, tiếp tục ưu tiên tăng cường hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác thực hiện Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn 2.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh việc thực thi Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN cần được đặt là một trong các ưu tiên hàng đầu hiện nay của ASEAN và đây sẽ là cơ sở quan trọng đóng góp vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo ASEAN.

Kết nối ASEAN là một trong các ưu tiên hàng đầu

Cũng tại phiên họp này, Tổng Thư ký ASEAN đã báo cáo các nhà lãnh đạo về tình hình thực hiện các Kế hoạch xây dựng các Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.

Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh các kết quả đạt được thời gian qua, nhất là những kết quả cụ thể mà Hiệp hội đạt được trong năm 2010 về xây dựng Cộng đồng; nhất trí cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để thực hiện mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào 2015.

Theo đó, ASEAN cần xác định các ưu tiên và mục tiêu cụ thể cần đạt được trong năm 2011 và các năm tiếp theo, chỉ định cơ quan đầu mối triển khai; tăng cường công tác điều phối giữa các cơ quan trong từng trụ cột và giữa ba trụ cột. ASEAN cần xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực nhằm triển khai các Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch công tác. Để bảo đảm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, ASEAN cần tiếp tục ưu tiên tăng cường hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác của Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn 2.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí coi triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN là một trong các ưu tiên hàng đầu hiện nay của ASEAN và đây sẽ là cơ sở quan trọng đóng góp vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết vào năm 2015. ASEAN cần quyết tâm thực hiện những cam kết và dự án trọng điểm trên cả cấp độ khu vực và quốc gia, và ưu tiên nhằm tăng cường kết nối ASEAN cả về hạ tầng, thể chế và người dân.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy các công cụ chính trị-an ninh hiện có của ASEAN, trong đó có Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF)... cũng như tiếp tục xây dựng các chuẩn mực ứng xử chung nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an toàn hạt nhân, an ninh, an toàn hàng hải, biến đối khí hậu...

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tham dự cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA), gặp không chính thức với đại diện thanh niên và với đại diện các tổ chức quần chúng.

Tại cuộc gặp với đại diện AIPA, các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao vai trò của AIPA nói chung và đóng góp của Nghị viện các nước thành viên nói riêng đối với tiến trình liên kết khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN; nhất trí về việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan hành pháp và lập pháp ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN đề nghị Quốc hội và Nghị viện các nước thành viên tiếp tục hoàn thiện các khung pháp lý phù hợp, hài hòa nội luật các nước với các mục tiêu ưu tiên trong các Kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trong các cuộc gặp không chính thức với đại diện thanh niên và với đại diện của các tổ chức quần chúng, các nhà lãnh đạo đã lắng nghe ý kiến của các đại diện này; khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên và các tổ chức quần chúng tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN; cũng như đóng góp vào việc xử lý các vấn đề đang nổi lên ở khu vực hiện nay như thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển…

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Thái Lan để thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.