Bác Ái: Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 14-7, UBND huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Bác Ái đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác tuyển quân được thực hiện đúng quy trình, đúng luật, bảo đảm chỉ tiêu quân số trên giao. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo chặt chẽ, an toàn, không để dịch lây lan ngoài cộng đồng…

Bác Ái triển khai nhiệm vụ trọng tâm quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND huyện Bác Ái tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành nâng cao vị trí, vai trò của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021; triển khai thực hiện tốt các bước xét duyệt và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022…