Phát huy bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ

Cách đây 57 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Niềm vui chiến thắng. Ảnh tư liệu

Ngày 7/5/1954 mãi mãi đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta như một "mốc son chói lọi bằng vàng". Nhìn từ chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta thấy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, nhằm góp phần làm nên một “Điện Biên Phủ” mới trong công cuộc đổi mới đất nước ngày nay.

Bài học đầu tiên và quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.

Trung tướng Hồng Cư- nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn 36, đại đoàn 308 nhấn mạnh bài học này. Theo ông, Đảng ta đã đánh giá chính xác tình hình và từ đó chủ động chuyển phương châm tác chiến “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu” sang chọn nơi mạnh nhất của địch để hạ quyết tâm chiến lược tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp.

Tiếp đó, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã chuyển từ phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Từ chỗ ta chỉ xác định nhằm vào nơi địch yếu, sơ hở, đã tiến lên chọn chỗ địch mạnh nhất để tiến công tiêu diệt chúng.

Để làm nên một chiến thắng vang dội toàn thế giới, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, thể hiện quyết tâm sắt đá và ý chí chiến đấu đến cùng.

Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, sẵn sàng xả thân vì nước, đạp bằng mọi gian khổ, chiến đấu kiên cường, dũng cảm và mưu trí ,sáng tạo, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Xuân Mai, nguyên cán bộ liên lạc Sư đoàn 316, nguyên Tổng Biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh đây là bài học vẫn có tính thời sự trong thời đại đất nước hội nhập kinh tế thế giới như hiện nay.

Trong cuộc chiến 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt" ấy, dù phải chịu nhiều hy sinh, gian khổ việc giữ kỷ luật chiến trường được thực hiện rất nghiêm. Đó là bài học mà Đại tá Lê Kim, nguyên cán bộ Tuyên huấn Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, chiến đấu ở mặt trận phía Tây đánh sân bay Mường Thanh, nêu lên.

Những bài học của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ như đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự tôn dân tộc, tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua thách thức; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; bám sát thực tiễn, sáng tạo, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm.... luôn luôn soi sáng cho con đường đi của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Nguồn www.chinhphu.vn