Phòng An ninh chính trị nội bộ: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược và có ý nghĩa sống còn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhận thức được vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phòng ANCTNB, Công an tỉnh đã luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, ngành giao phó.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng ANCTNB đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của ngành về công tác bảo vệ ANCTNB, bảo vệ bí mật nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, đoàn kết, vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh thường xuyên thực hiện đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. (Ảnh chụp tháng 12-2020).

Xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ là công tác nắm tình hình, CBCS Phòng ANCTNB đã chủ động nắm bắt, đánh giá sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến ANCTNB; tham mưu, xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại địa phương; các mục tiêu chính trị; các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia,... không để xảy ra bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ngành thông tin, truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 - Công an tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Phòng ANCTNB đã thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đăng tải bài viết, hình ảnh, video có nội dung xấu, độc trên mạng Internet ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đặc biệt, trước hình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng, Phòng ANCTNB đã làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các ban, ngành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, đã tham mưu kế hoạch triển khai lực lượng trực tiếp bảo vệ 6 lượt đoàn công dân nước ngoài trở về nước với hơn 1.000 công dân cách ly y tế tập trung; đồng thời, phát hiện, nhắc nhở 14 trường hợp, phối hợp xử lý 3 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng, 5 năm qua, Phòng ANCTNB đã đạt được những thành thích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2018 và 2019 được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đơn vị tiên tiến; đã có 4 lượt tập thể, 13 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 22 lượt tập thể, 52 lượt cá nhân đươc các Cục nghiệp vụ, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Để tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách Đảng, ngành giao phó, CBCS Phòng ANCTNB luôn phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, quyết tâm đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANCTNB, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.