Phước Ninh: Sẵn sàng cho ngày hội bầu cử Quốc hội và HĐND

Cử tri xã Phước Ninh (Thuận Nam) nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.

(NTO) Đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Phước Ninh (huyện Thuận Nam) cho biết địa phương đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Phước Ninh thành lập 5 tổ bầu cử thuộc địa bàn 4 thôn với 3041 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ủy ban bầu cử xã Phước Ninh niêm yết danh sách cử tri và danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc, 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 6 ứng viên HĐND huyện, 35 ứng cử viên HĐND xã nhiệm kỳ 2011- 2016 tại các điểm bỏ phiếu. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử và xây dựng chương trình hành động cho các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Ủy ban bầu cử xã Phước Minh phối hợp với Mặt trận tổ chức các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng luật định. Xã Phước Minh sẵn sàng cho ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp bảo đảm thành công tốt đẹp.