Thuận Bắc: Sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Ngày 9-7, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương đạt hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đề ra. Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ QS-QP; các xã tiến hành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo luật định, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Công tác huấn luyện được chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ và chỉ tiêu. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19, bảo đảm chặt chẽ, an toàn không để dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hội nghị sơ kết 6 tháng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện Thuận Bắc tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác QS-QP địa phương; chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ QS-QP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị để phát triển xã hội. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Triển khai chặt chẽ các bước xét duyệt và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022.