Nông dân huyện Bác Ái chăm sóc cây mè vụ hè - thu

Vụ hè - thu năm nay, huyện Bác Ái xuống giống trên 100 ha cây mè, tập trung ở các xã: Phước Trung, Phước Chính và Phước Đại với các giống mè đen NA 2, ADB1, mè đen 2 vỏ Bình Thuận. Hiện nay, nhiều diện tích mè của bà con đã được hơn 1 tháng tuổi, nông dân đang tích cực chăm sóc.

Ông Katơr Lanh ở thôn Tham Dú, xã Phước Trung chăm sóc cây mè vụ hè - thu.

Ông Katơr Lanh ở thôn Tham Dú, xã Phước Trung sản xuất 5 sào mè, cho biết: Ngay sau khi thu hoạch cây bắp vụ đông - xuân 2020-2021, bà con tiến hành gieo mè vụ hè - thu. Vụ mè năm nay nhờ nguồn nước từ hồ Phước Nhơn điều tiết về một tuần một lần phục vụ sản xuất, nên hiện nay cây mè phát triển tốt và ít bị sâu bệnh, hy vọng sẽ đạt năng suất cao.