Đại hội Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh lần thứ VI

Ngày 2-7, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong 5 năm qua, các Tổ phụ nữ đã duy trì tốt các hoạt động thiết thực, thực hiện có hiệu quả mô hình“Tổ phụ nữ tiết kiệm”; “Heo đất tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo”, mỗi năm đóng góp gần 30 triệu đồng, thăm tặng quà cho các gia đình phụ nữ khó khăn, các cháu học sinh nghèo, gia đình chính sách, thanh niên lên đường nhập ngũ đơn vị kết nghĩa; đồng thời phối hợp tham gia tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy ...

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục về giới và mục tiêu bình đẳng giới, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội mẫu mực, tiêu biểu; chăm lo, xây dựng phụ nữ LLVT tỉnh phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức hội vững mạnh..

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 đồng chí và bầu 3 đại biểu dự đại hội cấp trên .