Hỏi – đáp về Luật Xây dựng năm 2020

Hỏi: Nhiều người dân ở Tp. Phan Rang- Táp Chàm muốn biết theo Luật Xây dựng năm 2020 các công trình nào được miễn giấy phép xây dựng; thời gian cấp giấy phép xây dựng bao nhiêu ngày?

Trả lời:

- Tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 bổ sung thêm một số công trình được miễn giấy phép xây dựng so với trước đây như: Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

- Theo điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng năm 2014). Riêng thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ vẫn giữ nguyên là 15 ngày.

Hỏi: Theo Luật Xây dựng năm 2020, điều kiện khởi công xây dựng công trình xây dựng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, quy định việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

Người dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xây dựng công trình nhà ở bảo đảm các quy định Luật xây dựng năm 2020. Ảnh: Văn Nỷ

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

- Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép.

- Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.

- Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.

- Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

- Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Hỏi: Nhiều doanh nghiệp ở huyện Thuận Nam muốn biết, theo Luật Xây dựng năm 2020 các dự án nào phải có đánh giá tác động môi trường?

Trả lời:

Tại khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường, bao gồm:

- Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công.

- Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

- Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Riêng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.