Báo Ninh Thuận thực hiện hiệu quả tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận hiện có 11 đảng bộ trực thuộc (gồm các đảng bộ: Khối Cơ quan - Doanh nghiệp; Quân sự; Công an; Bộ đội Biên phòng và 7 huyện, thành phố) với khoảng 20.000 đảng viên (ĐV) sinh hoạt tại 431 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, bên cạnh thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng - an ninh, điểm đáng chú ý là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ tỉnh đã tạo những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh giai đoạn tiếp theo.

Đồng hành cùng công tác xây dựng Đảng tỉnh nhà, với vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ địa phương, Báo Ninh Thuận đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của các đảng bộ trực thuộc và các TCCSĐ, theo đó đã có nhiều bài viết chuyên sâu phân tích những mặt được và chưa được, những thành quả cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra. Nhờ luôn cập nhật tình hình công tác xây dựng Đảng, Báo Ninh Thuận đã có các tác phẩm báo chí tập trung thông tin việc triển khai thực hiện công tác kết nạp ĐV trên địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp tư nhân và đặc biệt là trong tổ chức Đoàn Thanh niên. Đơn cử trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn vừa qua, Báo Ninh Thuận có bài “Chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú” cho biết trong năm 2020 các tổ chức Đoàn cơ sở trong tỉnh đã giới thiệu 763 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 478 đoàn viên trên được kết nạp vào Đảng, chiếm 76,1% so với số ĐV được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ tỉnh; riêng 3 tháng đầu năm nay, trong 40 đoàn viên ưu tú được giới thiệu, đã có 14 người vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thông qua hoạt động tác nghiệp của phóng viên, Báo Ninh Thuận đã có một số tác phẩm đánh giá thực trạng tình hình xây dựng Đảng và củng cố TCCSĐ, phát triển ĐV ở các vùng đô thị, nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi. Qua đó Báo Ninh Thuận đã có bài phân tích những hạn chế, bất cập trong công tác phát triển ĐV, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (CB) đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho các địa phương điều chỉnh giải pháp phù hợp, phục vụ tuyên truyền nhân dịp Đại hội Dân tộc thiểu số tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Cuối năm 2020, Báo Ninh Thuận lại tiếp tục có các bài chia sẻ về kinh nghiệm kết nạp ĐV của các địa phương, đơn cử tác phẩm “Ninh Hải vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên”. Theo bài báo, nhờ phân công ĐV theo dõi, giới thiệu bồi dưỡng đối tượng kịp thời và nhắc nhở cấp ủy viên phụ trách bám sát địa bàn, Ninh Hải không chỉ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV năm 2020, mà còn kết nạp được 35 ĐV trên địa bàn dân cư. Chú trọng phát triển ĐV trên địa bàn dân cư, bước đầu Ninh Hải đã tạo chuyển biến mới trong việc bố trí ĐV đảm nhiệm vị trí CB quản lý thôn, khu phố.

Có thể nói, từ thông tin của Báo Ninh Thuận đã góp phần giúp các cấp ủy Đảng trong tỉnh quan tâm đến việc bồi dưỡng đối tượng kết nạp ĐV và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, hầu hết ĐV có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh và gần dân, sát dân. Chính đây là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác tổ chức CB và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh ta. Để kịp thời tuyên truyền, Báo Ninh Thuận có một số tác phẩm phản ảnh các hội nghị hiệp thương, trong đó có tác phẩm “Huyện ủy Ninh Phước lãnh đạo hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử”, phân tích công tác luân chuyển, bổ nhiệm CB đã tác động tạo thuận lợi cho Ninh Phước xây dựng phương án nhân sự bầu cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung các bài báo về xây dựng Đảng đã góp phần từng bước củng cố lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Ông Trương Nghiệp Vũ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chia sẻ: Nhờ thông tin từ báo Đảng địa phương, biết Đảng bộ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, chất lượng đội ngũ ĐV nâng cao, đã vậy báo còn kết nối, tạo diễn đàn cho chúng tôi góp ý xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp ý đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch và sử dụng CB.

Theo nhiều bạn đọc lâu năm ở các xã, phường, cơ quan trong tỉnh, nhiều tác phẩm đăng trên báo Ninh Thuận đã mang tính định hướng và góp phần đáng kể trong củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết nhanh các công việc tồn đọng trong thời gian qua ở các địa phương, đơn vị.

Hiện nay, thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, Báo Ninh Thuận đang chú trọng phản ánh việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Trong đó điểm nhấn là thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường thông tin, tuyên truyền, Báo Ninh Thuận có kế hoạch phân kỳ mở chuyên đề, chuyên mục, tổ chức bài viết, phóng sự có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.