Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử ở huyện Ninh Phước

(NTO) Theo báo cáo của Huyện ủy Ninh Phước, cuộc bầu cử lần này, toàn huyện có 91.684 cử tri, trong đó có 46.394 nữ. Đến nay, huyện đã hoàn tất các bước hiệp thương và công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng thời gian theo luật định. Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba tổ chức vào ngày 15-4, Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước đã thống nhất giới thiệu 53 người ra ứng cử để cử tri bầu chọn 35 đại biểu HĐND cấp huyện và Ủy ban MTTQVN các xã giới thiệu 415 người ra ứng cử để cử tri bầu chọn 270 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Với tinh thần khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội lớn, đến nay huyện Ninh Phước đã cơ bản hoàn thành tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, điểm bầu cử. Toàn huyện đã thành lập 9 đơn vị bầu cử cấp huyện và 72 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đều đã được địa phương niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Từ  đầu tháng 5 đến nay, cử tri của huyện Ninh Phước đã có nhiều cuộc tiếp xúc với ứng cử viên HĐND các cấp để lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình. Công tác tuyên truyền và bảo vệ cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn từng khu vực bỏ phiếu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thắng lợi, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử và các Tiểu ban giúp việc của huyện Ninh Phước cần làm tốt việc tuyên truyền. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của cử tri để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để trực tiếp đi bỏ phiếu, bảo đảm bầu đúng, bầu đủ. Cần rà soát lại công tác chuẩn bị, công tác bảo vệ địa bàn, tránh chủ quan, để ngày bầu cử 22-5 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.