Việt Nam có thêm 3 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép 3 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam có 8 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động của nhà nước, tư nhân và nước ngoài.

Ba trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ở nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam đều có trụ sở tại Đức là: FIBAA (Quỹ Kiểm định các chương trình quản trị kinh doanh quốc tế), AQAS và ASIIN (là các tổ chức kiểm định uy tín được công nhận bởi Hội đồng kiểm định Đức). Những trung tâm này có thời gian hoạt động tại Việt Nam là 5 năm.

Trường Đại học FPT đã hoàn thành việc kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới. Ảnh: FTU

FIBAA được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận tại Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực pháp luật, kinh doanh, quản lý, khoa học xã hội và hành vi. Đến nay, FIBAA kiểm định, công nhận đạt chuẩn có 9 chương trình đào tạo bậc đại học, thạc sĩ của các trường đại học tại Việt Nam.

ASIIN được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận tại Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

AQAS được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận tại Việt Nam đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của Việt Nam.

Việt Nam có 3 trung tâm kiểm định thuộc các cơ quan nhà nước là: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh); Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Đà Nẵng); Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Vinh); Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư nhân là: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (Công ty cổ phần đầu tư giáo dục thành phố Hồ Chí Minh); Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Hà Nội).

Theo TTXVN/Báo Tin tức