Hội nghị báo chí toàn quốc đánh giá công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nhằm đánh giá hoạt động báo chí năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2011. Gần 500 đại biểu, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương… đã tham dự Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội Nghị.

Đ/c Trương Tấn Sang,Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đánh giá, năm 2010, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, báo chí nước ta đã thông tin kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và quốc tế. Báo chí đã tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước. Thông tin báo chí đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nhiều cơ quan báo chí đã năng động, tích cực phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình mới, gương người tốt-việc tốt; tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”… Báo chí ghi nhận thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, phản ánh sinh động hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại…

Bên cạnh những ưu điểm cơ bản, chủ yếu nói trên, hoạt động báo chí của nước ta năm qua cũng bộc lộ một số thiếu sót, khuyết điểm như có lúc có nơi còn thông tin sai sự thật, chạy theo thị hiếu kém lành mạnh, đưa đậm thông tin về các vụ án, mặt trái, mặt non yếu của xã hội, tạo tư liệu để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, trong năm qua, hoạt động báo chí diễn ra hết sức sôi nổi, phong phú, đa dạng. Tuyệt đại đa số các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần tập trung thực hiện trong năm 2011, cụ thể là tuyên truyền việc học tập, quán triệt, đưa văn kiện Đại hội XI sớm đi vào cuộc sống. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền cho 2 tuần cao điểm, cũng là chặng quan trọng nhất của bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đồng thời, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011, Nghị quyết 11-NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Báo chí cũng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2011, như tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm được cứu nước, 70 năm Người trực tiếp trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam gắn với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, đồng chí Trương Tấn Sang cũng yêu cầu báo chí cần tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; chủ động, tích cực, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu, sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị…

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã trao đổi, trả lời, làm rõ các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, lãnh đạo một số cơ quan thông tấn báo chí.

Theo Web Chính phủ