Không để báo chí thiếu nguồn tin chính xác

  “Bảo đảm chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng báo chí thiếu nguồn thông tin chính xác”. Đây là một trong những nội dung nhiệm vụ chủ yếu của công tác báo chí năm 2011 được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn báo cáo tại Hội nghị Báo chí toàn quốc đánh giá công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 do Ban Tuyên giáo Trung ương , Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 5- 5 tại Hà Nội.

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Đánh giá hoạt động báo chí năm 2010, Báo cáo nhận định: thông tin báo chí đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả đó biểu hiện ở thông tin nhanh nhạy, đầy đủ toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế xã hội ở trong nước và quốc tế, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân; tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, sâu rộng các sự kiện trọng đại của đất nước như các ngày lễ lớn trong năm 2010, Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI; nhiều cơ quan báo chí đã năng động, tích cực trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác…

 

Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, tất cả các loại hình báo chí đã chủ động tích cực tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, ngăn chặn suy giảm, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. “Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, hoạt động báo chí năm qua cũng bộc lộ một số khuyết điểm, thiếu sót, đó là “thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân...”. Báo cáo nhận định “đây là dạng sai phạm có tác động xấu đến dư luận xã hội, là kẽ hở để báo chí nước ngoài, các trang tin điện tử của các thế lực chống đối lợi dụng để xuyên tạc”.

Khuyết điểm phổ biến khác là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, nhân phẩm công dân; đăng tải những thông tin dung tục, phản cảm, đăng phát hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam. “Đây là vi phạm phổ biến của các báo in, báo điện tử và nhiều trang thông tin điện tử”, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói.

Về công tác quản lý báo chí, đáng chú ý là cơ quan quản lý báo chí ở T.Ư đã chủ động trong công tác định hướng thông tin, nhất là đối với các sự kiện lớn, sự kiện đột xuất, sự kiện phức tạp, nhạy cảm. “Nếu như trước đây vụ bạo loạn ở Tây Nguyên phải sau 7 ngày cơ quan chức năng mới có thông tin chính thức thì trong vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, chỉ 3 giờ sau, các cơ quan chức năng đã có thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí đăng, phát và nhờ đó thông tin chính thống cơ bản đã làm chủ trong dư luận”, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đơn cử.

Đảm bảo chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Một trong những nội dung công tác trọng tâm của hoạt động báo chí năm 2011, theo Thứ trưởng Doãn, là “bảo đảm chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng báo chí thiếu nguồn thông tin chính xác”.

Đi liền với đó, nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của báo chí. Thông tin báo chí phải góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận về tư tưởng, nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Để công tác quản lý báo chí và hoạt động báo chí đảm bảo các yêu cầu đặt ra, Báo cáo kiến nghị Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo về một số định hướng lớn để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, vì sau 12 năm thực hiện Luật Báo chí hiện hành có một số điều chưa phù hợp với sự phát triển báo chí hiện nay và những năm tới.

Đặc biệt, cho phép tổng kết Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để sửa đổi, bổ sung phù hợp, bảo đảm cho báo chí được cung cấp đầy đủ các thông tin chính xác, chính thống. Đồng thời, đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá thực hiện Quyết định 75 ngày 21- 8- 2007 của Ban Bí thư để có sự điều chỉnh, bổ sung các quy định trong Quy chế, bảo đảm phù hợp với các quy định trong các văn bản của Nhà nước.

Nguồn Thanh Niên online