Siết chặt quản lý rượu và mỹ phẩm nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa có công văn số 6629/BTC-TCHQ về biện pháp quản lý nhập khẩu rượu và mỹ phẩm, đề xuất nâng mức thuế suất thuế nhập khẩu hai mặt hàng này lên mức cao nhất trong khung cam kết về thuế của Việt Nam, đồng thời thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đề xuất này, sẽ siết chặt kiểm tra chất lượng rượu và mỹ phẩm đối với tất cả lô hàng nhập khẩu và loại hình nhập khẩu. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục nhập khẩu cho hai mặt hàng này khi có giấy xác nhận đạt chất lượng lưu hành (do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp). Nếu rượu và mỹ phẩm nhập khẩu không có giấy xác nhận đạt chất lượng lưu hành, sẽ buộc phải bảo lưu hàng tại cảng. Đặc biệt, Bộ Tài chính thống nhất đề xuất của Bộ Công thương về việc chỉ cho phép nhập khẩu rượu và mỹ phẩm tại ba cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

(Theo HNMO)