Hỏi –Đáp về xử lý đối với các vi phạm pháp luật trong phòng, chống COVID-19

Hỏi: Nhiều bạn đọc trong tỉnh muốn biết hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 thì bị phạt như thế nào?

Trả lời:

- Hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch COVID-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp:

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức). Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 3 ngày theo quy định của pháp luật". Thẩm quyền xử phạt do Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải. Tại Điểm a Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19:

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật". Quy định: tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Thẩm quyền xử phạt do Giám đốc Công an tỉnh; Chánh thanh tra/Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông.

*Xử lý hình sự: Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch COVID-19 có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.

 

Hỏi: Một số người dân ở huyện Ninh Phước muốn biết hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời thì bị phạt như thế nào?

Trả lời:

-Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định làm lây lan dịch COVID-19:

+ Mức phạt: Cánh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Quy định: tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Thanh tra viên Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường.

- Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19:

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Quy định: tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Chánh Thanh tra Y tế; Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh.

- Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch COVID-19:

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Quy định: tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y tế; Giám đốc Công an tỉnh.

*Xử lý hình sự: Trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.