Biển báo giao thông gãy ngang, chực đổ

Trên tuyến đường Trần Phú (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) có biển báo giao thông bị gãy ngang, chực đổ. Đề nghị ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này.