Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 14-5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với lớp 6 THCS hệ công lập thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Các phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lập kế hoạch tuyển sinh THCS trình UBND huyện, thành phố phê duyệt. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh (HS) đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, phòng GD&ĐT gửi đề xuất để Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực HS. Đối với các trường tư thục, tổ chức xét tuyển hoặc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Về chỉ tiêu tuyển sinh: Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28-12-2020 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, phòng GD&ĐT xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 cho từng trường THCS công lập trên địa bàn và trình UBND huyện, thành phố phê duyệt. Riêng các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tuyển 315 HS/9 lớp; trong đó, Trường PTDTNT Ninh Sơn tuyển 105 HS/3lớp; các trường PTDTNT Pi Năng Tắc, PTDTNT Thuận Bắc và PTDTNT Ninh Phước tuyển mỗi trường 70 HS/2 lớp.

Đối với lớp 10 THPT công lập, thực hiện 1 trong 3 phương thức: Thi tuyển, xét tuyển và kết hợp xét tuyển với thi tuyển. Trong đó, thi tuyển cho HS có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (được tổ chức một lần với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh; tổ chức thi 3 môn chung: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và thi các môn chuyên theo đăng ký); xét tuyển cho HS có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường: THCS-THPT Bác Ái, THPT Phan Bội Châu, THCS-THPT Đặng Chí Thanh, THCS-THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Nguyễn Du, THPT Trường Chinh, THPT Lê Duẩn (dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó); kết hợp thi tuyển với xét tuyển cho HS có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Trường THPT DTNT Ninh Thuận, PTDTNT Pi Năng Tắc và các trường THPT công lập còn lại (tổ chức thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh). Đối với các trường tư thục và các cơ sở GDTX, tổ chức xét tuyển hoặc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đáp ứng được nhu cầu học tập của người học.

Về chỉ tiêu tuyển sinh: Năm học 2021-2022, toàn tỉnh tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập 6.364 HS/159 lớp, tăng 118 HS và tăng 1 lớp so với năm học 2020-2021. Trong đó, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tuyển 250 HS/8lớp; Trường THPT DTNT Ninh Thuận tuyển 105 HS/3 lớp; Trường PTDTNT Pi Năng Tắc tuyển 70 HS/2 lớp; 16 trường THPT công lập còn lại tuyển 5.939 HS/146 lớp.

HS có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại huyện thành phố, xã phường thuộc khu vực tuyển sinh nào thì chỉ được đăng ký dự tuyển vào các trường THPT thuộc cụm tuyển sinh của khu vực tuyển sinh đó. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chỉ tuyển HS có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận. Các trường THPT tuyển theo chỉ tiêu được giao và sắp xếp điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không quy định điểm chuẩn trúng tuyển của từng trường. Thứ tự tuyển sinh vào trường THPT chuyên trước rồi mới tuyển sinh vào các trường THPT công lập sau.

Thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên, THPT DTNT và các trường THPT công lập tổ chức trong 3 ngày (từ 5 đến 7-6-2021).

Trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng sẽ thực hiện phương án dự phòng. Các trường THPT công lập trong toàn tỉnh sẽ thực hiện phương thức xét tuyển và tổ chức thi tuyển đối với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.