Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều mô hình, hoạt động làm theo Bác cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để Chỉ thị số 05 được triển khai xuyên suốt, hiệu quả, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt; đồng thời, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo cấp dưới tổ chức các lớp học tập nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và một số quần chúng cốt cán. Kết quả, đã tổ chức được 194 lớp cho 19.625 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng cốt cán và 99,5% sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang. Sau các lớp quán triệt, bồi dưỡng, hầu hết cán bộ, đảng viên đều viết bản thu hoạch cá nhân, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức đến hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan, địa phương, đơn vị.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: M.H

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, trong 4 năm (2016-2020), toàn tỉnh có 619 tập thể, 2.347 cá nhân được khen thưởng; trong đó, có nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt ở các cấp, các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã linh hoạt gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, mang lại kết quả tích cực. Điển hình như huyện Ninh Phước, Bác Ái giới thiệu các cơ quan, đoàn thể, địa phương nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đối với Mặt trận và các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ... việc học tập và làm theo Bác được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Thanh niên tình nguyện”, “Hiến máu nhân đạo”...; đồng thời đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, trao tặng tiền, quà, khám chữa bệnh miễn phí, giúp hộ nghèo xây dựng 685 nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 24,28 tỷ đồng, sửa chữa 68 căn nhà với số tiền 965 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” do Nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp và hàng chục căn nhà Nghĩa tình đồng đội, Tình thương, Mái ấm Công đoàn do các tổ chức, đoàn thể vận động hỗ trợ xây dựng trong giai đoạn 2016-2020.

Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh (HS) ngành Giáo dục và Đào tạo, cùng với việc gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Các đơn vị, nhà trường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn HS thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, triển khai hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài, các phong trào “Tương thân, tương ái”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất” giúp bạn nghèo... Điển hình như học kỳ I, năm học 2020-2021, Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) phát động HS “nuôi heo đất” được 55 triệu đồng; Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn) “nuôi heo đất” được 8,2 triệu đồng... Việc “nuôi heo đất” không chỉ giúp HS các trường rèn luyện lối sống tiết kiệm, mà còn tạo nguồn kinh phí trao tặng quà bánh giúp HS nghèo có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ở các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, việc học tập và làm theo Bác được quan tâm đẩy mạnh thông qua việc đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; sắp xếp, sáp nhập tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Đặc biệt, đối với công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định hành chính; cập nhật, công khai TTHC theo quy định của Chính phủ; đồng thời thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ tháng 6-2019 với 18 sở, ngành đến làm việc, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC theo quy trình “một cửa”. Nhờ những nỗ lực này, đến cuối năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị trí 37/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp vị trí 32/63 tỉnh, thành phố và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 81,04%, tăng 3,64% điểm so với năm 2018 và đạt mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 80% theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Những việc làm cụ thể, thiết thực và kết quả đạt được đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa. Qua đó, góp phần xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày thêm khởi sắc.