Tăng cường quản lý nguồn thu trên địa bàn huyện Thuận Nam

Năm 2020, huyện Thuận Nam thu 79,6 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoài tỉnh (thuế GTGT vãng lai), đạt 531% dự toán tỉnh giao và 447 % dự toán huyện giao, chiếm 64% tổng thu ngân sách toàn huyện. Nguồn thu thuế GTGT vãng lai chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng các công trình, dự án lớn trên địa bàn huyện. Đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai thuộc về nhà thầu thi công.

Đồng chí Trần Chí Liêu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Ninh Phước - Thuận Nam, chia sẻ: Số thu tuy đạt cao nhưng trên thực tế, quá trình triển khai Chi cục gặp không ít khó khăn, bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan như: Cán bộ mỏng, địa bàn rộng; chế tài xử lý các hành vi vi phạm về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế còn chưa đủ mạnh; tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp (DN); các chủ đầu tư và nhà thầu thi công đều ở ngoài tỉnh nên việc theo dõi, nắm bắt thông tin chưa được chặt chẽ, kịp thời; chủ đầu tư công trình, dự án và nhà thầu thi công còn thiếu hợp tác trong việc cung cấp thông tin, công tác kê khai, nộp thuế; sự am hiểu các quy định về nghĩa vụ, kê khai nộp thuế của các DN còn hạn chế; một số DN cố tình chây ỳ, không thực hiện kê khai và nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế nơi phát sinh công trình…

Xác định thuế GTGT vãng lai là nguồn thu chính để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách được tỉnh, HĐND huyện Thuận Nam giao nên ngay từ đầu năm, Chi cục đã phân tích, đánh giá tình hình, đề ra nhiều giải pháp. Trước hết, Chi cục đã tham mưu, báo cáo kịp thời tình hình công tác quản lý thu cho HĐND và UBND huyện; phối hợp với UBND các xã kịp thời nắm số lượng công trình xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh phát sinh trên địa bàn; chỉ đạo cán bộ tăng cường đi cơ sở, đến tận công trình làm việc trực tiếp với đơn vị chủ đầu tư và cả nhà thầu thi công để tuyên truyền về chính sách thuế, yêu cầu ký cam kết về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; yêu cầu chủ đầu tư cung cấp danh sách nhà thầu phụ để phát hành văn bản yêu cầu các đơn vị thầu thi công thực hiện kê khai và nộp thuế.

Trong công tác quản lý việc kê khai và tình hình kê khai thuế, Chi cục ban hành và gửi trực tiếp các văn bản hướng dẫn việc kê khai, tính thuế, nộp thuế; cung cấp biểu mẫu xác định trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế cho cả chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, trao đổi nắm bắt thông tin với cả chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu về tình hình phát sinh doanh thu và giá trị thanh toán của công trình để nhắc nhở DN thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng quy định. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện kê khai thuế theo quy định, Chi cục sẽ gửi văn bản tới chủ đầu tư và chủ thầu cùng cơ quan thuế trực tiếp quản lý DN chủ thầu để thông báo việc chưa chấp hành pháp luật kê khai thuế. Công tác này được Chi cục thực hiện thường xuyên, kiên quyết.

Để quản lý tốt nguồn thu thuế GTGT vãng lai, một trong những vấn đề được Chi cục quan tâm là quản lý tốt tình hình nộp thuế và nợ đọng thuế của DN. Theo đó, căn cứ vào tờ khai thuế, Chi cục sẽ theo dõi tình hình nộp thuế của DN để đôn đốc, nhắc nhở. Trong trường hợp nhà thầu không nộp thuế theo quy định, chi cục sẽ có thông báo tình hình nợ thuế gửi cho cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp và doanh nghiệp chủ đầu tư biết để đôn đốc nhà thầu nộp thuế.

Đồng chí Trần Chí Liêu cho biết thêm: Kết thúc quý I, số thu từ thuế GTGT vãng lai trên địa bàn huyện Thuận Nam đạt gần 6 tỷ đồng. Trong điều kiện hết sức thuận lợi khi mà trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai nhiều dự án có quy mô lớn như: Dự án Cảng biển Tổng hợp Cà Ná, một số dự án điện gió, điện mặt trời, cao tốc Bắc - Nam…Chi cục sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp đã đề ra và quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu 40 tỷ đồng thuế GTGT vãng lai đã được tỉnh, HĐND huyện giao trong năm 2021.