Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoạt động quý I-2021

Ngày 8-4, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoạt động quý I; triển khai nhiệm vụ quý II. Tham dự có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Trong quý I, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, công tác nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021) HĐND tỉnh khóa X. Chuẩn bị các nội dung theo thẩm quyền liên quan đến công tác bầu cử và tổ chức giám sát, khảo sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong quý II, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục giám sát, khảo sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XI đảm bảo đúng quy trình luật định, chất lượng, hiệu quả. Tổ chức tiếp công dân, xử lý, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các tờ trình, văn bản, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp HĐND và phát sinh giữa hai kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của HĐND tỉnh trong quý I; yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, quan tâm đến việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những vần đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, vốn đầu tư công, ngân sách, việc triển khai thực hiện các dự án năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, phòng, chống dịch COVID-19... Ngoài ra, cần tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử, nhất là công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thường xuyên kiểm tra, giám sát... để ngày bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của cử tri.