Giải quyết vướng mắc tại các công ty lâm nghiệp

Ngày 8-4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến và Công ty TNHH Lâm nghiệp Ninh Sơn. Tham dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17-12-2014 của Chính phủ, năm 2016, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến và Công ty TNHH Lâm nghiệp Ninh Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới theo mô hình công ty lâm nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động từ đó đến nay gặp nhiều khó khăn do từ năm 2014 thực hiện đóng cửa rừng, điều kiện sản xuất khó khăn, liên kết kinh doanh không hiệu quả, nguồn thu đạt thấp, chủ yếu chỉ từ công tác bảo vệ rừng, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập người lao động, làm giảm hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị lâm nghiệp trình bày những vướng mắc, tồn tại trong quá trình hoạt động, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo hướng tháo gỡ về kinh phí hoạt động, công tác đặt hàng giao nhiệm vụ; liên doanh liên kết cho phát triển nông lâm nghiệp kết hợp.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn của các công ty, qua đó đề nghị các cấp, ngành liên quan cùng hỗ trợ các đơn vị sớm xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để phát huy hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Đặc biệt quan tâm giải quyết tạm ứng kinh phí quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và xem xét nâng mức chi trả bảo vệ rừng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động hiệu quả. Những bất cập tồn tại cần được thống nhất, tháo gỡ trong tháng 4, trên cơ sở hai công ty cùng thống nhất phương án, cách làm. Các công ty cần phát huy tinh thần nội lực, sáng tạo, liên doanh, liên kết hiệu quả, rà soát những tồn tại, những hoạt động không hiệu quả để xử lý dứt điểm. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để cùng tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục cải tổ, củng cố triển khai tốt các nhiệm vụ để ổn định và phát triển.