Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ramưwan 2021

Ngày 8-4, các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng gia đình Họa sĩ Chế Kim Trung (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Đến thăm gia đình Họa sĩ Chế Kim Trung, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc gia đình hưởng mùa Ramưwan vui tươi, hạnh phúc và an toàn; đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục có những đóng góp xây dựng nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà. 

Các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên,
UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng gia đình họa sĩ Chế Kim Trung. Ảnh: K.T