Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại vùng giáp ranh

Ngày 7-4, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng tại vùng giáp ranh Ninh Sơn (Ninh Thuận) – Đức Trọng (Lâm Đồng).

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn, chốt BVR Ma Bó hiện đang quản lý, bảo vệ khoảng 5.000 ha rừng trải dài trên 10 km giáp với các huyện Đức Trọng, Đơn Dương (Lâm Đồng) và huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo chốt BVR Ma Bó triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, BVR tại các khu vực rừng giáp ranh; phối hợp với lực lượng công an, tổ cộng đồng tổ chức tuần tra, truy quét nhằm quản lý tốt các khu vực rừng giáp ranh với các địa phương ngoài tỉnh. Tuy nhiên, do chốt BVR Ma Bó nằm sâu vào khu vực đất của tỉnh Lâm Đồng, giao thông khó khăn, thiếu phương tiện… nên các đối tượng đã lợi dụng để vào khai thác rừng tại khu vực rừng giáp ranh. Qua tuần tra, truy quét đã phát hiện 3 vụ khai thác rừng tại khu vực rừng giáp ranh của chốt BVR quản lý…

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
tại khu vực rừng giáp ranh Ninh Sơn (Ninh Thuận) – Đức Trọng (Lâm Đồng).

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng và qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng cần tính toán phương án đặt chốt BVR Ma Bó hợp lý, nhằm ngăn chặn tối đa tình trạng phá rừng; phối hợp với tỉnh Lâm Đồng để xác định khu vực lập chốt BVR, nhằm giúp cho công tác quản lý, BVR tốt hơn; tổ chức bố trí lực lượng trực tại các chốt BVR để thực hiện tốt công tác BVR. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế phối hợp BVR với huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ khai thác rừng trái phép; tập trung điều tra, xử lý các đối tượng phá rừng tại khu vực rừng giáp ranh; các lực lượng cần tăng cường phối hợp tuần tra, truy quét BVR tại các khu vực rừng giáp ranh...