Ninh Sơn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 7-4, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm, công tác triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện được diễn ra nghiêm túc. Từ đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thời gian tới, Huyện ủy Ninh Sơn tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 11 cá nhân, 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.