UBND tỉnh: Họp tháo gỡ khó khăn các dự án năng lượng tái tạo

Ngày 7-4, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc giải quyết tháo gỡ khó khăn các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan cùng các chủ đầu tư dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh có 7 dự án điện gió, điện mặt trời đang triển khai với tổng công suất 337 MW, gồm: Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1, Nhà máy điện gió Adani Phước Minh, Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 và 3, Nhà máy điện gió 7A, Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 và Nhà máy điện gió Hanbaram. Hầu hết các dự án bị chậm tiến độ, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục phê duyệt, quy hoạch đấu nối kéo dài và vướng mắc phương án tuyến đường thi công. Một số dự án đã được UBND tỉnh gia hạn giãn tiến độ, hiện đang trong giai đoạn gấp rút triển khai để phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư đã kiến nghị giải quyết một số vướng mắc khó khăn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các đơn vị chủ đầu tư; đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục điều chỉnh dự án, hồ sơ giao và cho thuê đất. Đồng chí cũng đã đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung nguồn lực, cố gắng triển khai các giải pháp thi công và đảm bảo an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch để đóng điện trước tháng 10-2021.