Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Huy động sức dân xây dựng đô thị văn minh

Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, thời gian qua, các cấp Mặt trận Tp. Phan Rang - Tháp Chàm phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể duy trì thường xuyên và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II.

Đoàn viên, thanh niên và nhân dân phường Kinh Dinh dọn vệ sinh môi trường,
góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

Cùng với các mô hình, hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, trong 5 năm qua (2016-2020), Mặt trận phường Văn Hải phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong thực hiện các chính sách giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp... Nổi bật có thể kể đến việc vận động Nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" gần 530 triệu đồng, đạt 147% chỉ tiêu thành phố giao, từ đó tạo nguồn kinh phí hỗ trợ 8 hộ nghèo xây dựng nhà ở ổn định đời sống. Đối với các hoạt động văn hóa-xã hội, an ninh trật tự, đến nay, địa phương có 96,1% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% khu phố (KP) đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Nhân dân, đoàn viên, hội viên hưởng ứng và triển khai có hiệu quả mô hình “Tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp”; chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước khu dân cư; tham gia tố giác tội phạm... Đặc biệt, từ việc đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo”, Nhân dân các KP đã đồng tình đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng, xây dựng các thiết chế văn hóa… Điển hình như năm 2020, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) KP 6 đã vận động Nhân dân lắp đặt thêm 11 camera an ninh tại khu vực kênh mương Cầu Ngòi và trong khu dân cư trị giá 30 triệu đồng, sửa chữa 30m đường bê tông trị giá 12 triệu đồng; Ban CTMT KP 12 phối hợp vận động Nhân dân đóng góp, lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời ở các góc khuất, góc cua nguy hiểm với số tiền 30 triệu đồng và 1 camera an ninh; Ban CTMT KP 10 vận động mạnh thường quân đổ 80 m3 đá, 6 xe đất đỏ và lắp 2 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 27,2 triệu đồng; Ban CTMT KP 5 vận động cán bộ, Nhân dân đổ đất đỏ 2 tuyến đường hẻm thường xuyên bị lún và ổ gà để Nhân dân đi lại thuận tiện với số tiền 40 triệu đồng và xây dựng nhà vệ sinh tại trụ sở Ban quản lý KP với số tiền 10 triệu đồng…

Ở phường Đô Vinh, trong 5 năm qua, Nhân dân, nhà hảo tâm cũng đã đóng góp Quỹ Vì người nghèo trên 432 triệu đồng, đạt 111% chỉ tiêu giao, qua đó giúp được 11 hộ nghèo xây dựng nhà ở ổn định đời sống. Cùng với đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban CTMT các KP, hằng tháng Nhân dân, đoàn viên, hội viên còn ra quân dọn vệ sinh môi trường; Nhân dân KP 1 đóng góp kinh phí bê tông 9 tuyến đường, lắp 26 bóng đèn đường với số tiền 442 triệu đồng, hiến 350 m2 đất mở rộng đường đi, góp 30 ngày công nạo vét 3.800 m mương thoát nước phục vụ tưới tiêu và 50 công san lấp đường nội đồng; Nhân dân KP 2 đóng góp kinh phí gần 98 triệu đồng tu sửa hội trường, lắp 10 bóng đèn chiếu sáng trị giá 35 triệu đồng, đóng mới 5 xe đẩy rác trị giá 25 triệu đồng và bê tông 4 tuyến đường với số tiền 210 triệu đồng; Nhân dân KP 7 đóng góp kinh phí bê tông 1 tuyến đường và lắp 63 bóng đèn chiếu sáng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng… Ngoài ra để đảm bảo an ninh trật tự, Nhân dân các KP cũng đã ủng hộ lắp đặt 31 mắt camera an ninh tại các tuyến đường, “điểm đen” về an toàn giao thông.

 

Đoàn viên, thanh niên phường Đài Sơn bóc tách các giấy quảng cáo,
rao vặt trên trụ điện. Ảnh: P.B

Ở các địa phương khác, Mặt trận, chính quyền và các đoàn thể cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mang lại kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là việc xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục; tham gia bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa đường xá, công trình, thiết chế văn hóa, lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng... Đến nay, thành phố có 95,6% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 115/115 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 11/15 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đặc biệt, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong 5 năm qua, các cấp Mặt trận thành phố đã huy động sức dân đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" gần 7,5 tỷ đồng, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" gần 1,8 tỷ đồng, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ vai trò và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần cùng địa phương hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II.