Từ tháng 6-7/2021, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động

Từ tháng 6-7/2021, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 8-9/2021.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng tháng 5/2021, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện. Từ tháng 6-7/2021, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 8-9/2021.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2021. Các tháng chuyển mùa (từ tháng 4-6/2021), cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Cũng từ tháng 4-5/2021, trên cả nước, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong tháng 4/2021, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 -1 độ C. Từ tháng 6-9/2021, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Từ tháng 4-9/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tháng 5/2021 và các tháng 8-9/2021, tổng lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 10-20%. Khu vực Trung Bộ, từ tháng 4-5/2021, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-20%. Sang tháng 6-7/2021, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 8-9/2021, tổng lượng mưa có khả năng thiếu hụt từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 4-5/2021, tổng lượng mưa ở khu vục phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%. Trong tháng 6-7/2021, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 8-9/2021, tổng lượng mưa có xu hướng thiếu hụt từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng nửa cuối tháng 4/2021 sang nửa đầu tháng 5/2021.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguồn nước từ tháng 4-9/2021 trên các lưu vực sông phổ biến thiếu hụt từ 20-30%, đặc biệt thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô. Từ tháng 6-9/2021, lưu vực các sông khu vực Bắc Bộ xuất hiện các đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 1- báo động 2. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Từ nửa cuối tháng 3/2021 đến tháng 5/2021, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15-40%. Riêng các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi cao hơn hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20-30%.

Từ tháng 6-9/2021, các sông Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ, mực nước trên các sông dao động. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 25-60%, một số sông thấp hơn trên 60%. Một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Trong tháng 4/2021, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, sau đó mở rộng ra khu vực Trung Bộ. Tình trạng khô hạn gay gắt hơn tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất ở khu vực Nam Bộ.

Từ nay đến cuối tháng 4/2021, Đồng bằng sông Cửu Long khả năng xuất hiện thêm 3-4 đợt xâm nhập mặn tăng cao, ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong thời kỳ từ 27/3-2/4; các sông Vàm Cỏ trong thời kỳ từ 9-14/4, 24-30/4, trên sông Cái Lớn trong thời kỳ 31/3-7/4, 15-24/4. Đến tháng 5/2021, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần.

Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn nhiều biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng Đồng bằng Nam Bộ cần cập nhập kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Tháng 6-9/2021 là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức báo động 1- báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2-0,4m. Từ cuối tháng 3/2021 đến tháng 5/2021, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện hai đợt triều cường vào các ngày 30/3-1/4/2021 và 28/4-1/5/2021. Các đợt triều cường có khả năng cao hơn đợt triều cường đầu tháng 3/2021 nhưng thấp hơn đợt triều cường tháng 1/2021. Từ tháng 6/2021, khả năng có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía Nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 8- 9/2021.

Theo TTXVN/Báo Tin tức