Chú trọng chăm sóc đàn bò tót lai ở Phước Bình

Sau khi đàn bò tót lai 11 con nằm trong Dự án phục hồi bò tót lai quý hiếm, do Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ tỉnh Lâm Đồng giao cho Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phước Bình chăm sóc đã phục hồi tốt, phát triển bình thường và có con đã sinh con thế hệ F3.

Trở lại VQG Phước Bình (Bác Ái) trong những ngày đầu xuân mới, nơi đang nuôi dưỡng 11 con bò tót lai quý hiếm, chúng tôi nhận thấy đàn bò hiện nay phát triển khỏe mạnh. Anh Nguyễn Văn Linh, nhân viên VQG Phước Bình, cho biết: Từ ngày đàn bò được bàn giao cho VQG Phước Bình chăm sóc, đơn vị đã cử cán bộ theo dõi thường xuyên, xây dựng chế độ ăn cho đàn bò theo tiêu chuẩn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên thực đơn gồm: Thức ăn tinh, thức ăn tươi và được uống bổ sung mật mía để phục hồi sức khỏe. Nhờ đó, sau 5 tháng ở trong môi trường mới, đàn bò phát triển bình thường trở lại.

Từ chỗ gầy kiệt sức, nay đàn bò đã “bằng lưng, bằng vai”, khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Dù ở trong các ngăn khác nhau nhưng đặc tính hoang dã đã trở lại, xuất hiện con bò đầu đàn. Ông Nguyễn Công Vân, Giám đốc VQG Phước Bình, cho biết: Nhờ sự vào cuộc của các ngành chức năng giao cho VQG chăm sóc, hiện nay sức khỏe đàn bò đã phục hồi và phát triển bình thường, có con vừa sinh con thế hệ F3, đây là tín hiệu đáng mừng, một trong những kết quả quan trọng trong việc tiếp tục duy trì và bảo tồn nguồn gen quý hiếm từ bò tót.

11 con bò tót lai ở VQG Phước Bình là sản phẩm từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận-Lâm Đồng-Khánh Hòa”. Việc bàn giao đàn bò tót lai quý hiềm cho VQG Phước Bình quản lý tạo thuận lợi trong việc chăm sóc và bảo vệ nguồn gen quý hiếm của đàn bò này.