Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019

Ngày 5-3, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tới dự.

Kỳ thi năm nay có 86 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo nguyên tắc cạnh tranh chỉ tiêu do Bộ Nội vụ phân bổ. Dự kiến, tỉnh sẽ chọn 70 trường hợp trúng tuyển/79 cán bộ, công chức dự thi.

Riêng 7 trường hợp là viên chức, việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14-5-2019 của Bộ Nội vụ; các trường hợp này phải đảm bảo có kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi dự khai mạc.

Trong thời gian 2 ngày, thí sinh thực hiện 3 môn thi, gồm: Kiến thức chung, Ngoại ngữ (tiếng Anh) dưới hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính và môn thi chuyên môn, nghiệp vụ dưới hình thức tự luận. Ngoài quy trình, phương thức tổ chức thi theo quy định, kỳ thi đã ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng phương thức loại dần thông qua việc tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính (vòng 1) đối với các môn Kiến thức chung và Ngoại ngữ nhằm nâng cao tính minh bạch, khách quan để tuyển chọn những người thực sự có trình độ, năng lực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu công chức, viên chức dự thi thực hiện nghiêm túc nội quy kỳ thi và bình tĩnh, tự tin để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất. Đối với Ban Coi thi, Ban Chấm thi và Ban Giám sát kỳ thi phải thực hiện đúng quy chế, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng nhằm tuyển chọn những người thật sự có kết quả tốt nhất để nâng ngạch và bố trí, sử dụng hiệu quả tương ứng với vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm. Đối với Vụ Công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ đồng chí đề nghị quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức, đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp.