Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm thực tế mô hình sản xuất cát nghiền nhân tạo

Ngày 3-3, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm thực tế mô hình sản xuất cát nghiền nhân tạo tại Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận.

Theo báo cáo của Công ty, mô hình sản xuất cát nghiền nhân tạo đi vào sản xuất từ năm 2019 đến nay, với 2 dây chuyền sản xuất, mỗi năm nghiền khoảng 80.000 m3. Sản phẩm cát nhân tạo được đưa vào sử dụng trong xây dựng đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng xây dựng của các công trình, giảm áp lực ô nhiễm môi trường, tăng tính ổn định trong quá trình sản xuất và sử dụng, tạo thêm việc làm. Sản phẩm cát nghiền nhân tạo hiện nay đã cung cấp ra thị trường trong tỉnh, dự kiến quý II, Công ty sẽ mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất cát nghiền nhân tạo để cung cấp đủ cho thị trường trong và ngoài tỉnh thay thế dần cát tự nhiên.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm quy trình sản xuất cát nghiền nhân tạo tại Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận.

Phát biểu tại nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mô hình sản xuất cát nghiền của Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận. Đồng thời, đề nghị Công ty cần tập trung nâng cao hiệu quả cao nhất trong khai thác khoáng sản xây dựng. Các sở, ngành sớm chủ động trong việc quản lý khoáng sản, nghiên cứu vật liệu xây dựng; ban hành định mức, hành lang pháp lý về phát triển mô hình sản xuất cát nghiền nhân tạo; quan tâm, hỗ trợ Công ty đầu ra sản phẩm cát nghiền nhân tạo và sản phẩm vật liệu xây dựng. Công ty sớm có văn bản đăng ký theo lộ trình về bốc tầng phủ (tầng đất) để đảm bảo tính bền vững trong quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả trong khai thác khoáng sản xây dựng…