UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 4-3, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội năm 2021.

Theo đó, lĩnh vực Y tế có 2 nhiệm vụ; Giáo dục 7 nhiệm vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội 7 nhiệm vụ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch 20 nhiệm vụ; Dân tộc 9 nhiệm vụ; Thông tin và Truyền thông 10 nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 12/55 nhiệm vụ hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai đảm bảo tiến độ quy định.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo các nhiệm vụ còn lại hoàn thành đúng thời hạn quy định, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì, tham mưu giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức đơn vị bám sát tiến độ xây dựng văn bản đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đầy đủ nội dung, chất lượng và đúng thời gian quy định; chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp, giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo văn bản trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy đúng tiến độ quy định. Theo dõi, cập nhật kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh vào nhiệm vụ của sở, ngành và địa phương mình; giao người đứng đầu các sở, ngành và địa phương chịu trách nhiệm nghiên cứu, đóng góp ý kiến bảo đảm chất lượng, kịp thời, hiệu quả, đúng thời gian quy định giúp cơ quan tham mưu tổng hợp, hoàn thiện nội dung trình; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc.