Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Phước, vụ đông-xuân 2020-2021, toàn huyện đã gieo trồng được 6.381ha, đạt 102,9% kế hoạch vụ. Trong đó, cây lúa: 3.127,3/3.230,5ha, đạt 96,81% kế hoạch (do một số diện tích lúa người dân tự chuyển đổi qua trồng bắp, dưa hấu nên diện tích giảm); cây bắp: 1.313,5/1.175ha, đạt 111,79% kế hoạch; cây thực phẩm 1.251ha/1.148,2ha đạt 108,95% kế hoạch, gồm, đậu các loại: 390,8/427,7ha, đạt 91,37% kế hoạch; rau quả các loại: 674,2/610,5ha, đạt 110,43% kế hoạch; cây dưa hấu: 186ha/110ha, đạt 169,09% kế hoạch. Cây công nghiệp ngắn ngày đã gieo trồng 288,6ha/228,5ha, đạt 126,3% kế hoạch; cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc 338,9ha và cây dược liệu 5,2ha. Hiện nay, nông dân tập trung chăm sóc cây lúa phát triển tốt, tình hình sâu bệnh trên cây trồng có xuất hiện nhưng ở mức độ nhẹ, tỷ lệ gây hại thấp không đáng kể.

Nông dân thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) chăm sóc lúa vụ Đông-Xuân. Ảnh: Văn Nỷ

* Đến cuối tháng 2, dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 12.650 tỷ đồng, với 130.550 lượt khách hàng còn dư nợ, tăng 116 tỷ đồng, tăng 0,93% so với cuối năm 2020. Trong đó, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP đạt 10.470 tỷ đồng/44.255 khách hàng, chiếm 82,8%, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHCSXH tỉnh đạt 2.180 tỷ đồng/86.295 khách hàng, chiếm 17,2%. Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ kế từ đầu chương trình đến nay, đạt 109,635 tỷ đồng. Cho vay xuất khẩu, dư nợ đạt 760 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng, tăng 0,26% so với cuối tháng trước, giảm 18 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cuối năm 2020; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 242 tỷ đồng (+3,99%) so với cuối năm 2020.

* Vừa qua, MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước triển khai Kế hoạch số 66/KH-MTTQ, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phước Thuận. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến sẽ được triển khai 4 bước và phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình, đảm bảo ít nhất có 64% đại diện hộ gia đình được tham gia lấy ý kiến. Thông qua việc lấy ý kiến để phát huy vai trò của nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đánh giá khách quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên về kết quả xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".