Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

UBND vừa có Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, để phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, Chỉ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, bạn, ngành, cơ quan, UBND các huyện, thành phố quán triệt nghiêm túc và kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021; tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV.

Giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) chủ trì, phối hợp cùng các ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tiếp tục ưu tiên cao cho phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng nguồn lực, phương án ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Rà soát lại tất cả các khâu để chủ động phòng, chống dịch COVID-19; ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm, phát sinh các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương tập trung xử lý công việc, giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực; đồng thời phải luôn sát cánh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng và hùng cường; xây dựng Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững. Các doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội ngành nghề và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng chống dịch hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021...