Cách tính chế độ hưu vào thời điểm giữa quy định của năm 2020 và 2021?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi nghỉ hưu vào cuối năm 2020. Vậy với trường hợp nghỉ hưu vào thời điểm giữa quy định của năm 2020 và 2021, chế độ hưu sẽ áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 hay Bộ luật Lao động 2019?

Về vấn đề này, theo Điều 3 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như sau:

Chi trả lương hưu đảm bảo phòng chống COVID-19.

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định: Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31/12/2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 1/1/2021.

Nếu đến hết tháng 12/2020 người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và sinh tháng 12/1960 đối với lao động nam, sinh tháng 12/1965 đối với lao động nữ, làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31/12/2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 1/1/2021.

Theo TTXVN/Báo Tin tức