Thuận Bắc chiều nay

Anh về Thuận Bắc chiều nay

Cánh đồng Điện Gió đắm say lòng người

Đủng đỉnh trong nắng xa vời

Cao vút sừng sững mây trời ngang qua

Nghiêng che tà áo hoa cà

Nghiêng che vành nón la đà bài thơ

Em chao chín đợi mười chờ

Thoảng đưa hương lúa phất cờ trổ bông

Để anh chín đợi mười trông

Gió về chở điện cho lòng xênh xang

Quê hương điện sáng trăng vàng

Kinh tế phát triển thênh thang lòng người

Hãy về Ninh Thuận người ơi

Tiềm năng mở cửa chào mời đầu tư.