Tháng Giêng

Em tìm về lại tháng Giêng

Hong khô giọt nắng rơi nghiêng áo dài

Tóc bay trong gió không cài

Cuối đường nghe vọng một bài ru con.

Em tìm vóc dáng ngày son

Tầm xuân hé nở lối mòn ngày xưa.

Gợi cho ta nhớ chiều mưa

Tháng Giêng ngày ấy như vừa qua đây.