Người dân hưởng lợi gì từ quy định mới của bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có những điểm sửa đổi liên quan thiết thân đến mỗi người dân. Đâu là những lợi ích mà người dân sẽ nhận được.

Rút gọn hồ sơ bồi thường

Nghị định 03/2021 được cả người dân và doanh nghiệp bảo hiểm hoan nghênh vì được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm.

Tại Nghị định 03/2021, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải thu thập tài liệu của cơ quan công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách. So với quy định cũ, Nghị định cũng cắt giảm 1/5 tài liệu liên quan đến cơ quan công an.

Về mặt kinh tế, việc cắt giảm các loại hồ sơ, giấy tờ phải thu thập theo hồ sơ bồi thường có tác động rất tích cực, giúp giảm chi phí liên quan đến việc tổ chức giải quyết bồi thường đối với cả bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm vì các chủ thể này đều chịu trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường.

Về mặt xã hội, bước tiến này sẽ giúp phát huy hơn nữa tính an sinh xã hội của loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới, góp phần hỗ trợ cho nạn nhân, chủ xe kịp thời khắc phục hậu quả tai nạn để nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh.

Nạn nhân sẽ nhận tiền bồi thường khi chưa hoàn tất hồ sơ

Nghị định 03/2021 cũng đưa ra các quy định về tạm ứng bồi thường nhằm hỗ trợ nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả tai nạn.

Theo đó, để bảo đảm nạn nhân tiếp cận nhanh chóng tài chính, kịp thời chữa trị, chi trả chi phí y tế, Nghị định 03/2021 quy định về tạm ứng bồi thường theo hướng rõ ràng, minh bạch.

Những sửa đổi mới này được đánh giá có tác động rất tích cực cả đối với đối tượng tham gia giao thông cũng như là cả đối với tác động về mặt xã hội. Cụ thể, tất cả các bên đến vụ tai nạn đều sẽ được hỗ trợ kịp thời, trong đó nạn nhân tai nạn giao thông được giúp khắc phục tổn thất về người và tài sản, còn chủ xe và lái xe cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Mức bồi thường tăng lên 150 triệu đồng

Để vừa đảm bảo mục đích, tính chất của bảo hiểm bắt buộc, vừa đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong việc điều chỉnh mức phí, bù đắp chi phí khi có thay đổi biến động, Nghị định 03/2021 bổ sung quy định là căn cứ vào chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản, Theo đó, nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ lên 150 triệu đồng cho một người/1 vụ.

Nghị định đồng thời giữ nguyên mức, trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng trong 1 vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.

Có giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử để trình cơ quan chức năng

Lần đầu tiên, các doanh nghiệp bảo hiểm được cho phép phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho loại hình bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế đảm bảo bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định và tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, doanh nghiệp phải tích hợp tính năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, cho phép cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm, người mua bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mức chi hỗ trợ nhân đạo được điều chỉnh tăng lên 45 triệu đồng

Trên cơ sở các quy định cũ, Nghị định mới cũng quy định các doanh nghiệp sẽ trích 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Quỹ này nhằm phát huy vai trò là cơ chế hỗ trợ cho chính sách bảo hiểm bắt buộc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo đó, mức chi hỗ trợ nhân đạo kể từ ngày 01/02/2021 được ấn định là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho 1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong, tương ứng 45 triệu đồng, tăng mạnh so với mức hiện hành là 20 triệu đồng.