Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25-2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có trên 27.500 đại biểu tại điểm cầu trụ sở Bộ Nội vụ, điểm cầu 63 tỉnh, thành phố và điểm cầu tại các huyện trong cả nước.

Các đại biểu được tập huấn, giới thiệu các nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11-1-2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18-1-2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Các đại biểu cấp tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: L.Anh

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tóm tắt, làm rõ một số vấn đề quan trọng của hội nghị. Đồng chí đề nghị các cơ quan trung ương sớm có văn bản trả lời các vướng mắc của địa phương; có hướng dẫn cụ thể hơn đối với những việc cần làm trước, trong và sau bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp cần phối hợp chặt chẽ, báo cáo khó khăn vướng mắc với trung ương; đồng thời, làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, dân chủ, khách quan, đúng luật định, thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân.